Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

* ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

* ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

* ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 20.08.2014 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 26.08.2014 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2014 r., godz. 11.14Adam PodemskiEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 11.12Adam PodemskiEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 11.11Adam PodemskiEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 11.08Adam PodemskiEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 11.07Adam PodemskiEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 11.06Adam PodemskiEdycja strony
20.08.2014 r., godz. 08.39Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1222 razy.